Applied Physics Institute ISU, Irkutsk, 664020 Russia

P. Bezyazeekov, N. Budnev, O. Grishin, O. Fedorov, Y. Kazarina, S. Malakhov, T. Marshalkina, A. Zagorodnikov, D. Zhurov

DESY, Platanenallee 6, 15738 Zeuthen, Germany

D. Kostunin

Skobeltsyn Institute of Nuclear Physics MSU, Moscow, 119991 Russia

L. Kuzmichev

P.N. Lebedev Physical Institute, Pushchino Radio Astronomy Observatory, 142290 Pushchino, Russia

V. Oreshko, M. Pshirkov

Sternberg Astronomical Institute, Lomonosov Moscow State University, 119992 Moscow, Russia

M. Pshirkov

Institute for Nuclear Research RAS, 117312 Moscow, Russia

M. Pshirkov, G. Rubtsov, A. Sokolov

Institute of Theoretical and Experimental Physics, 117218 Moscow, Russia

A. Sokolov